1. Čime se bavi Sto posto prirodno?

Tvrtka Sto posto prirodno bavi se projektiranjem eksterijera i interijera objekata raznih namjena, sa naglaskom na činjenicu da su svi projekti u skladu sa prirodom. Radimo i vođenje projekata te stručne nadzore nad građenjem svojih i ostalih projekata po Hrvatskoj koji su pretežito financirani iz EU fondova. Tvrtka radi “zelene projekte”, te je intervencija arhitekture u prirodu nenametljiva, skladno uklopljena u okoliš i okruženje u kojem se nalazi. Očuvanje i obnavljanje prirodne sredine naša je najvažnija misija.

2. Realizirali ste niz projekata za nacionalne parkove, parkove prirode i ostala zaštićena područja RH. Kako je bilo raditi na takvim projektima?

Sretna sam što imam priliku raditi u najljepšim područjima Republike Hrvatske te sudjelovati u kreiranju nove arhitekture u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i ostalim zaštićenim podrucjima RH. Napravili smo brojne projekte, kao što su Posjetiteljski centri s interpretacijom prirodne i kulturne baštine pojedinog zaštićenog područja. Dio projekata je realiziran, dio u izvođenju, a dio u pripremi. Pravi je užitak obilaziti gradilišta, i gledati kako naši projekti postaju realizacije.

3. Možete li navesti primjere, konkretne projekte i u čemu su „zeleni“?

Trenutno je u izgradnji Posjetiteljski centar Sošice u Parku prirode Žumberak i Samoborsko gorje. Izgrađenim projektom biti će unaprijeđen sustav posjećivanja parka i edukacije sa svrhom korištenja prirodne baštine. Prostor parka je pod preventivnom zaštitom kao značajan krajolik te je izgled naselja bitan element u vrijednosti njegovog očuvanog mozaičkog krajobraza. Brežuljkasta konfiguracija terena parcele simbolizira područje parka prirode. Sve građevine projektirane su sa prirodnim materijalima oblikovanim u suvremenom duhu sa obnovljivim izvorima energije i zelenim krovovima.

4. Što je to zelena gradnja ili održiva gradnja i kako je ona prihvaćena u našoj regiji?

Zelena gradnja je proces projektiranja koji sadrži brojne aspekte. Glavne značajke su efikasnost postrošnje energije te upotreba obnovljivih izora energije sa uređajima koji su prikladni za okoliš te jeftini u korištenju, zbrinjavanje otpada recikliranjem, kojim se stvaraju materijali za novo korištenje, kontroliranje potrošnje vode,te naglasak na promicanje zdravlja u ugodnoj atmosferi kroz prirodno svjetlo i rekuperaciju tj. dovod svježeg zraka u sve prostorije. Potrošnja energije regulira se solarnim ćelijama, dizalicama topline i ostalim uređajima koji daju obnovljive izvore energije te na taj način izbjegavaju zagađenje zraka. Oborinska voda i fekalna voda sakupljaju se, te se regulira potrošnja pitke vode i putem biopročistača ispušta nazad u okoliš. Također nam je bitno znanje projektiranja rasvjete, koja ne djeluje na sjetlosno onečiščenje emisijama svjetlosti u okoliš iz umjetnih izvora kojima su izloženi ljudi, biljni i životinjski svijet u zraku i vodi, druga prirodna dobra, noćno nebo, te svakako korištenje energetski učinkovitije rasvjete. Zelena gradnja dosta je zastupljena kod nas te se sve više primjenjuje. Svima je interesantno koristiti zelenu gradnju. Dugoročno je isplativo također i za privatne investitore, štedi energente, te se mogu dobiti novčani poticaji za primjenu Zelene gradnje u arhitekturi iz EU fondova.

Vizualizacija Posjetiteljskog centra Sošice

Fotografija sa gradilišta

U izgradnji je također Posjetiteljski centar u Župi na Biokovu.

 

Glavna obilježja Parka prirode Biokovo su: geomorfološki fenomeni – vrtače, škrape, kamenice, jame, ledenice, špilje, krški izvori; više od 40 endemičnih biljnih vrsta, značajna paleontološka nalazišta te prekrasni krajobrazi i vidikovci.

Posjetiteljski centar Biokovo zamišljen je kao centralno prijemno i interpretacijsko-edukativno mjesto posjetitelja Parka Prirode Biokovo.

Zamisao je da se na jednom mjestu na sažet, interaktivan i posjetiteljima prilagođen način prikažu geomorfološke vrijednosti krškog područja, mozaični krajobraz prirodnih i doprirodnih staništa kao i s njime povezanu bioraznolikost te kulturno povijesna baština PP Biokovo.

Prostor Biokova je Park prirode stoga je izgled centra bitan element u vrijednosti njegovog mozaičnog krajolika.

Odabir materijala kao i obrada pročelja građevine je prirodni materijal – kamen, koji sugerira ideju kontinuiteta s prirodom i ekološku savjesnost. Također su korišteni obnovljivi izvori energije i sto posto prirodni materijali.

Vizualizacija Posjetiteljskog centra Župa

Fotografija sa gradilišta

U procesu je ishođenje dozvola za građenje posjetiteljskog centra Speleon na Lokalitetu zaštićenog područja Baraćeve špilje.

Arhitektonsko oblikovanje posjetiteljskog centra zamišljeno je da se također prilagodi konfiguraciji terena i da sugerira pripadnost i usklađenost građevine s vrijednim prirodnim kontekstom.

 

Vizualizacija Posjetiteljskog centra Speleon

5. Održivi eventi i skupovi polako se počinju pojavljivati i na našem tržištu. Kako izgleda uređivanje interijera ili štanda za jedan takav event?

Uređivanje interijera takvog štanda sadrzi održivi dizajn s prirodnim materijalima, kao što su kamen, drvo i željezo, koji se mogu obnoviti i reciklirati, te ne ispuštaju štetne kemijske spojeve. Maksimalno korištenje prirodnog svjetla, mogućnost dovoda svježeg zraka te korištenje vegetacije u interijeru.
Ukoliko se želi krenuti sa „zelenim poslovanjem“, najbolje je početi s edukacijom, ukoliko već niste upoznati sa svim dobrobitima zelene gradnje te definirati koje Mjere energetske učinkovitosti želite postići, a koje se definiraju kroz projektni zadatak. Ukoliko se želi urediti “zeleni” eco štand na sajmu, bilo bi dobro napraviti tipski Zeleni štand sa svim potrebnim certifikatima, te ga prilagođavati potrebitoj namjeni.

6. Koliko je pandemija covid-19 utjecala na vaše poslovanje?

Pandemija covid-19 ima pozitivne i negativne utjecaje na naše poslovanje.

Izgubili smo nekoliko privatnih klijenata radi neizvjesne financijske situacije, čije su investicije bile brze i kratkoročne.

Sa druge strane, investicijski projekti klijenata koje imaju dugoročno ulaganje i koje su financiranje iz EU fondova nastavile su se, sa još većim naglaskom na održivost i prirodu. Također smo imali više vremena za edukaciju i razvijanje novih ideja  na aktualnim i budućim projektima.

Sretno Kristina i Sto posto prirodno!